Sverigedemokraterna i Leksand | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Leksand

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Anna-Lena Blomkvist

Ordförande Sverigedemokraterna Siljansbygden

Tel: 072-142 94 79           Mail: anna-lena.blomkvist@sd.se

 • Jimmies Vårtal 2017

  Av jennynordahl den 16 april, 2017
  0

  Åk med till Jimmies vårtal i Stockholm 6 maj. 12,00-16,00

  Vi vill erbjuda våra medlemmar i Älvdalen, Orsa, Siljans bygden och Södra Dalarna att vara med på vårtalet i Stockholm – Långholmen.

  Tillsammans lämnar vi Dalarna i buss. På ner resan så gör vi ett litet snabbstopp för att sedan fortsätta mot Långholmen.

  Vi vandrar fritt i området under dagen och tittar och lyssnar på det vi känner för och åker sedan tillsammans hem igen till Dalarna.

  Dagen börjar kl. 12 i Stockholm och håller på till kl. 16,00 då åker vi hem.
  Pris är 200sek/person och betalas till bg 149-6744 och där anmäler man sitt medlemsnummer (inget annat) när det är betalt, då är man anmäld. Anmälan är bindande (återbetalning sker inte)

  Sista anmälningsdag 28 april.

   

  Plats på bussen har vi för 55 personer – Så det är först till kvarn som gäller.

  Mer info ang. tid & busshållplats mm kommer när du anmält dig.

  Ett stop per ort kommer det att bli.

  Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Säter & Hedemora.

  Ni i Älvdalen kommer att samåka till Mora, då körtiden annars inte räcker till för bussen.

   

 • Årsmöte 2017

  Av jennynordahl den 19 februari, 2017
  0

  Hej

  Ni glömmer väl inte SD Siljans årsmöte Lördagen den 25/2 kl 14,00 på kommunhuset i Rättvik

  Vi hälsar nya som gamla medlemmar välkomna.

  Dagordning för SD Siljansbygdens årsmöte 2017

  Förslag på ny styrelse för SD Siljans bygden 2017

   

   

   

   

 • Sveriges Nästa stadsminister kommer till Borlänge

  Av magnus.brandt den 26 januari, 2017
  0

  Jimmie

  Den 13/2 kommer Jimmie till Borlänge, han kommer hålla ett föredrag för oss medlemmar på Scandic i Borlänge, därefter får vi möjlighet att köpa hans bok, som han där och då signerar.

  SD dalarna bjuder på Baguette efter föreläsningen.

  Insläpp i Scandic Borlänge från kl 18:00

  Föreläsningen startar ca 18,30

  OBS anmäla till dalarna@sd.se namn + medlemsnummer.

  Medlemskortet visas vis insläpp.

  Böcker finns att köpa, betalas med swisch pris 200sek

  Välkomna till en trevlig kväll Med vänlig hälsning SD Dalarna

 • SD Leksands budgetförslag

  Av magnus.brandt den 7 november, 2016
  0

  lek

  Sverigedemokraternas mål och budget för 2017-2019 ska spegla återhållsamhet, försiktighet och ansvarstagande, genom att utveckla det vi har och använda de möjligheter som finns i kommunen.

  Det vill vi visa genom att vi fortsätter jobba mot vision 2025;det ska vara lätt att leva i Leksand. Vi ska sikta på att bli 18000 innevånare som trivs och är stolta över att bo i Leksand. Vi tror att den bästa rekryteraren för detta är en nöjd kommuninvånare.

  Vi vill göra det ännu lättare att välja och anpassa sitt liv efter sina förhållanden och visioner. Vi tror att kommunen måste lägga mer tid och resurser på att skapa förutsättningar att bo och leva i Leksand genom ökat byggande av hyresbostäder med låga/rimliga hyror som alla har råd med. Få fler att starta företag eller väljer att etablera sig i Leksand och därmed skapar jobbtillfällen. Bra och trygg skola som så långt det går serverar närproducerad mat.

  Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme och se sin personal som den absolut största tillgången och vårda den på ett bättre sätt. Det är sedan länge känt att fysisk aktivitet är bra för hälsan och välmående, därför ser vi att Kommunen som arbetsgivare börjar erbjuda friskvård och rådgivning kring hälsa på arbetstid för att fler ska få möjlighet att ta del av det som erbjuds idag och på så sätt minska ett ökande sjukskrivningstal.

  Kommunen måste ändra sin prioritering och satsa på innevånare som har permanent uppehållstillstånd (PUT). Gruppen utrikesfödda i Leksand som har stora svårigheter med att klara vardagen ökar snabbt. På grund av den stora skillnaden på bidragsnivåer i etableringen mot andra bidrag måste många söka försörjningsstöd. Timmarna i SFI och samhällsorienteringen har förbrukas och man kommer inte längre på grund av studieovana, analfabetism eller annat, man lämnar SFI utan tillräckliga kunskaper. Vi anser att kommunen måste omfördela medel och ändra fokus; från gruppen asylsökande till gruppen utrikesfödda med permanent uppehållstillstånd som bor i kommunen, erbjuda en ”andrachans sfi” och samhällsinformation till dom som under etableringstiden inte nått hela vägen. Detta kommer att öka chansen till integrering och egen försörjning.

  Just nu finns det många osäkerhetsfaktorer som kommer påverka Leksand på ett eller annat sätt. tex Sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande flyktingbarn som kommer påverka kommunens ekonomi negativt, Turkiet som hotar med att förverkliga sina hot om att släppa in okontrollerade flyktingströmmar in i Europa samt kriget i Syrien som fortsätter Detta leder till en ökad flyktingström till Sverige. Där har vi ju sett att Leksand i allra högsta grad blir drabbat genom asylboenden som gör att kommunen belastas, dels genom ökade förpliktelser från regeringen men också genom att man driver en oansvarsfull asyl och integrations politik lokalt, helt utan konsekvens analys, som kommer belasta kommunens ekonomi markant.

  SKL varnar för en nödvändig skatteökning fram till 2019 för att finansiera en åldrande befolkning och den snabba och okontrollerade befolkningstillväxten.

  Kommunerna kommer att behöva mer av generella statsbidrag och bättre framförhållning för att kunna nyttja resurserna där de bäst behövs i situationen som nu råder. (ekonomirapporten-april-2016)

  Dessa faktorer gör att vi tillfälligt måste skjuta på icke nödvändiga större investeringar eller borgensåtaganden som ännu inte fattats beslut om. Vi måste i stället skapa handlingsfrihet så att kommunen vid behov har tid att fylla sina lador, i syfte att bibehålla en bra offentlig service och undvika en skattehöjning som ytterligare ökar kostnaderna för medborgarna i Leksand.

  Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till mål och budget i stort och föreslår oförändrad skattesats.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

  1 Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2017 till 22,29Kr

  2 Att anta förvaltningens förslag till mål och budget för 2017 – 2019 med följande ändringar:

  *Bygga fler bostäder, främst billiga hyresrätter som inte reserveras för någon målgrupp.

  *Vi vill ha ett temporärt stopp för mottagning av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, invänta resultatet av sänkta ersättningsnivåer.

  *Inget nytt avtal med migrationsverket om ökning av kvotflyktingar eller ensamkommande.

  * Vi vill ha ett stop på ej lagstadgade insatser mot asylsökande.

  *Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de som fått uppehållstillstånd och har försörjningsstöd.

  * Skolvärdar anställs i kommunens skolor, utnyttja möjligheten till extratjänster. Funktionen ingår i skolans resursteam och bistår dem i deras arbete med att handleda och stötta elever. Skolvärden ska finnas till hands för våra elever på raster och håltimmar vilket innebär att pedagoger kan friställas från uppgiften som rastvakter.

  * Boendevärdar anställs i vården, utnyttja möjligheten till extratjänster. Funktionen ingår i personalteam och bistår dem i deras arbete, vårdvärden ska finnas tillhands för att boende ska få ökad service och möjligheter till tex promenader, utflykter m,m

  * Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan.

  * Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t ex ritual slaktat kött, ska inte förekomma i kommunens verksamheter.

  *Maten i skolan ska vara närproducerad och vi ser att livsmedelsverkets rekommendationer kan frångås.

  *Tillståndspliktig men avgiftsfri torghandel eller andra event, för att stimulera entreprenörskap och aktiviteter på noret eller ute i byarna.

  *Avsätta 400 000:- till feriearbete. Ungdomar som myndighet bedömer är i behov av sysselsättning/jobb ska få företrädesrätt. Elever från åk 2 gymnasiet ska ges möjlighet att söka feriejobben, jobben ska sökas i första hand, inte tilldelas.

 • SDs motion om att främja nyföretagande

  Av magnus.brandt den 20 oktober, 2016
  0

  Motion om åtgärder för att främja nyföretagande.

  Leksand har en vision om att bli fler innevånare, en förutsättning för att kommunen ska kunna växa är bostäder och sysselsättning en förutsättning.

  Vi träffar dagligen personer med bra idéer och ett entreprenörstänk, en del vet om att dom har det andra har inte riktigt kommit på det än eller haft möjlighet att prova sin ide.

  Tyvärr får vi får ofta ta del av berättelser från blivande entreprenörer som har en affärsplan eller bara är på idéstadiet, att det är svårt att få råd, tips, och finansiering för att komma vidare med sin idé. Det kan handla om allt från att hitta lokal till vart kan man låna pengar eller allt för ofta att man upplever att man inte får nått stöd från kommunen.

  Många blivande företagare kommer från en kultur där det är naturligt att skapa sin egen försörjning genom företagande i någon form. Problemet är i många fall språkkunskaper eller att svensk lagstiftning vad gäller skatter, miljö, arbetsmarknadsregler m,m skiljer sig avsevärt från det dom är vana med, detta gäller inte bara personer med utländsk bakgrund, utan även personer med klockren Leksandsdialekt har ibland svårt att förstå lagar och regler och ofta saknas grundläggande kunskaper i företagande.

  Sverigedemokraterna i Leksand lägger därför motion om att Leksands kommun ska värka för att underlätta för dessa entreprenörer att komma igång med sitt företagande genom följande åtgärder.

  Vi föreslår att kommunen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning om företagande och nystartande av en tjänsteman med goda kunskaper i företagande, tjänstemannen föreslår vi ska vara lättillgänglig och lokaliserad på en central plats.

  Vi föreslår att kommunen ska erbjud kostnadsfria startaeget kurser på tider som passar dom flesta, förslagsvis kvällstid för att göra det möjligt att ta del av den även om man idag t.ex. jobbar dagtid.

  Vi föreslår att kommunen för att ytterligare stimulera nyföretagande ska erbjuda ett startbidrag på upp till 10000:- för den som bestämt sig för att förverkliga sin dröm. Pengarna kan t.ex. gå till inköp av dator, reklam eller annat som kan behövas i uppstarsskedet.

  Avslutningsvis föreslår vi att kommunen under en begränsad tid i uppstarten, erbjuder fri rådgivning kring sitt företagande.

   

  Sverigedemokraterna Leksand 20160204