Sverigedemokraterna i Leksand | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Leksand

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Anna-Lena Blomkvist

Ordförande Sverigedemokraterna Siljansbygden

Tel: 072-142 94 79           Mail: anna-lena.blomkvist@sd.se

 • Motion i kommunfullmäktige.

  Av magnus.brandt den 20 oktober, 2016
  0

  Motion om att Leksands kommun genast upphör med särbehandlingen av kommuninnevånare.

  Sverigedemokraterna får dagligen exempel från kommunanställda, medborgare och tjänstemän i samverkande myndigheter, på hur kommunens agerande i asylfrågan försvårar arbetet med att integrera, etablera och att det dessutom i många fall förlänger ett utanförskap och att skapar irritation bland medborgare och medarbetare.

  Exempel på detta: Det anställdes i september 2015 en integrationsstrateg som lyder direkt under kommunledningen, Av vilken anledning undrar vi? Kommunen har en integrationsenhet som fungerar mycket bra anser vi. Denna enhet skulle kunnat lösa dessa frågor tillsammans med övriga befintliga verksamheter inom kommunen. Därmed skulle det inte vara nödvändigt att bygga upp en ny avdelning, för att lösa dessa frågor, med en kostnadsökning för kommunen som följd.

  I en rapport från integrationsstrategen (2016-02-02) beskrivs det hur arbetet mot asylsökande går, några avdelningar i kommunen har gjort ett bra jobb står det. Det som slår oss i den rapporten, med tanke på att integrationsstrategen, (2015-12-22) i en rapport meddelar att man annonserar efter personal som bla ska jobba med kartläggning, är att där står ”Näringslivsavdelningen – har anlitat språkpraktikanter som inlett en kartläggning och inventering av nyanländas kompetens.”

  som vi tolkar det så har dessa personer utfört ett oavlönat jobb som egentligen 2 st anställd personal skulle ha gjort. Detta innebär i så fall att näringslivsavdelningen har använt gratis arbetskraft i form av praktikanter och på så sätt undanträngt möjligheten till anställning för 2 personer som idag med säkerhet finns i kommunens verksamhet, antingen med behov av ekonomisk hjälp från kommunen, Arbetsförmedlingen eller i sysselsättning på arbetsmarknadsenheten i väntan på att en språkpraktik uppstår. Vår bedömning är att det finns personer i systemet som har den kompetensen som krävs för att kunna blivit anställda för att lösa den uppgiften och på så sätt nått egenförsörjning.

  Vidare kan man också läsa att ”Fritidsavdelningen – har fått många nya besökare till Leksandshallen där språkpraktikanter har arbetat som värdar. Ja det är samma tankar där.

  Fler exempel: Kommunledningen gick tidigt ut med att alla enheter ska öppna sina verksamheter och erbjuda språkpraktikplatser för asylsökande.  Varför undrar vi? Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda språkpraktik för asylsökande och varför ställs andra grupper med samma behov nu utanför kommunens verksamheter.

  Detta har resulterat i att de handläggare som arbetar med praktikletandet för alla målgrupper nu ofta möts av svaret ”tillsatt av en asylsökande”. Detta beslut drabbar dessa personer som har behov av hjälp för att komma ut i arbetslivet och förlänger således utanförskapet.

  Sverigedemokraterna anser med anledning av detta urval av exempel, att kommunens agerande i många fall leder till en förlängning av utanförskap och skapar en särbehandling som i slutänden inte gynnar någon. Vi anser att kommunens agerande i flyktingfrågan totalt har spårat ur, många beslut och handlingar visar tecken på panik och brist på eftertanke och plan.

  sverigedemokrater yrkar därför på att kommunen snarast upphör med aktiviteterna mot asylsökande, utöver det som kommunen i lag är ålagda att göra, för att inte fördjupa och förvärra dom svårigheter som redan finns i integrationsarbetet.

  Sverigedemokraterna Leksand 20160204

 • Kandidera till kyrkovalet 2017 och allmänna valen 2018

  Av magnus.brandt den 20 oktober, 2016
  0

  Det kan tyckas långt bort men valen närmar sig med stormsteg, inte minst kyrkovalet som äger rum den 17 september 2017, och partiet centralt har redan påbörjat arbetet.

  Från och med den 1a april 2016 går det bra att skicka in sina kandidaturer inför såväl kyrkovalet 2017 som de allmänna valen 2018. Precis som tidigare år skickar man in en kandidatförsäkran, även kallad vandel, samt ett utdrag ur belastningsregistret. Notera dock att gamla handlingar från föregående val inte längre går att använda och att samtliga som önskar kandidera måste skicka in nya handlingar samt nytt utdrag ur belastningsregistret (OBS brevet från polisen skall bifogas oöppnat), oavsett om man är företrädare idag eller ej. Skicka in alla handlingar vid ett och samma tillfälle till Sverigedemokraterna Kandidatur, Box 2134, 103 14 Stockholm. Vid kandidatur till kyrkovalet ska även medlemsbevis från svenska kyrkan bifogas.

  När respektive val sedan närmar sig kommer varje godkänd kandidat att behöva komplettera sin kandidatur med en så kallad kandidatförklaran, en för kyrkovalet och en till två för de allmänna valen (en för kommunal nivå och en för landsting/regionnivå).

  Mer information finner du i Kandidathandlingar SD val 2017 – 2018. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta antingen din kommun eller distriktsordförande eller valadministratör Lina Boy via adressen kandidera@sd.se.

 • Kommer i din brevlåda !

  Av jennynordahl den 21 oktober, 2015
  0

  12088095_10203719869075821_8722965667591339774_n

 • Torgmöten

  Av jennynordahl den 31 augusti, 2014
  0

  Nu är det inte långt kvar till valet 14 sep 2014. Detta super val år.

  Ni finner oss i Leksand tors 4 sep mellan kl 12-18 utanför Konsum

  Samt måndag 8 sep mellan 16-18 utanför Nordea.

  Vi finns på plats för att svara på era frågor.

  lek

 • Välbesökt torgmöte i Leksand 25 juli

  Av jennynordahl den 26 juli, 2013
  0
  0

  Distriktets nyaste förening, SD Siljan, organiserade tillsammans med distriktet ett mycket lyckat torgmöte den 25 juli.

  Talare var riksdagsmannen Mikael Jansson, Suzanne Ax och michael Bengts från SD Siljansbygden samt Ordförande för Norra Västmanland, Johan Henriksson.

  Michael Jansson Riksdagsman, Mikael Jansson, talade om bland annat företagandet och försvaret

  Johan Henriksson

  Ordförande för Norra Västmanland och ledamot i distriktsstyrelsen, Johan Henriksson, talade om kostnader för illegala invandrare.

  I takt med en rask upprustning av organisationen i form av lokala kommunföreningar har vi sett en kraftig intresseökning för den lokala aktivismen.

  Distriktet planerar att nu under sensommaren och hösten tillsammans med de lokala kommunföreningarna anordna fler föreläsningar, medlemsträffar och torgmöten m.m i flera kommuner.

  Johan Henriksson, genom distriktsstyrelsen SD Dalarna-Västmanland