Sverigedemokraterna i Leksand | Sida 7

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Leksand

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Anna-Lena Blomkvist

Ordförande Sverigedemokraterna Siljansbygden

Tel: 072-142 94 79           Mail: anna-lena.blomkvist@sd.se

 • Sverigedemokraterna i Leksand

  Av jennynordahl den 1 december, 2009
  0
  0

  I Leksands kommun finns ett 90-tal byar.Ett flertal har egna byaråd och byalag. Detta ska prioriteras och uppmuntras även i framtiden via sk. brukar- och direktdemokrati – all makt ska utgå från folket. Lika välfärd för alla Svenska medborgare vilket innebär att det inte råder några skillnader i service beroende på var i kommunen man bor. 

  Äldre ska ha rättighet och välja sitt boende hemma eller på äldreboende inom äldreomsorgen. Samhällsbetalda resor ska vara en fungerande självklarhet för dom äldre. Anhörighetsvård ska vara ett alternativ/komplement till äldreomsorgen, i mån då det går att uppfylla. Alla ska ha rätt att kunna leva med sin make/maka. 

  Max 20 elever per lärare inom skolan och extra resurser till utsatta grupper inom skolan. Det kan vara elever som behöver konstant uppsyn under skoltiden för att ordning och reda skall uppfyllas i och omkring skolorna.

  Inför ”brukarråd” i skolorna där föräldrar tillsammans med kommunens representanter kommer överens om en gemensam strategi för repektive skola.

  Barn med psykiska och fysiska handikapp ska mer integreras mer i det vanliga samhället. Alla barn är lika mycket värda och studier visar på att ”utanförskapet” för unga med funktionshandikap minskas rejält, då dessa människor integreras normalt i samhället. 

  Maten såväl inom skol- som äldreomsorgen ska vara lokalproducerad. Sverige har världens hårdaste djurskyddslag och därmed garanterad bra och hälsosam mat. 

  När befolkningen i stor utsträckning klyvs av en fråga, i ett ärende som är av stor betydelse för bygden skall detta avgöras via folkomröstning. 
   

  MICHAEL BENGTS. LEKSAND.