Vår politik | Sverigedemokraterna i Leksand

Vår politik

Vi sätter kommuninvånaren först, på riktigt!

Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Förändringar ska präglas av eftertanke och konsekvensanalys. Sverigedemokraternas politik är gemenskapssträvande, där ledorden är demokrati och yttrandefrihet och där lag och ordning bejakas. Vårt mål är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati samt en stark inre solidaritet med gemensamma värderingar. Allt detta är en förutsättning för välfärdssamhället med dess höga skatteuttag. Försvinner sammanhållningen och förtroendet för det offentliga försvinner också solidariteten och viljan att betala en av världens högsta skatter. Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.

Sverigedemokraterna Siljansbygden består av tre kommuner, Leksand, Rättvik och Mora och tillsammans har vi framtiden för oss. Detta ska vi förvalta och värdesätta med varsamhet, eftertanke och med ett långsiktigt ansvarstagande.

 

Vi vill:

Rädda och bevara våra byskolor.

Förbättra kommunens kommunikation med kommuninvånarna, genom att förbättra hemsidan och information på de sociala medierna.

Subventionera industrimark för att locka fler företag till Siljansbygden!

Kräva motprestation från de nyanlända för utbetalning av socialbidrag; Gör din plikt, först då kan du kräva din rätt!

Du ska uppskattas för att du vill ta hand om våra äldre. Lönen måste höjas och arbetsvillkoren för dem som jobbar inom vård och hemtjänst måste bli bättre.

Tillsammans med Landstinget omedelbart återinföra folkhälsoarbetet.

Inte tillåta ”Nyanländas och Ensamkommandes” förtur i våra bostadsköer.

Utveckla byskolorna med den nya digitala tekniken som idag finns för att förenkla och utveckla undervisningen, t.ex. att möjliggöra språkundervisningen via en digital plattform.

Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras.

Makten skall utgå från folket som tillsammans med politikerna utvecklar Leksands kommun.